DIISOBUTYLAMINE | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 19:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

DIISOBUTYLAMINE

Stofgegevens

 
Stofnaam
DIISOBUTYLAMINE
Engelse naam
diisobutylamine
CAS-nummer
110-96-3
UN-nummer
2361
Synoniem
2-methyl-N-(2-methylpropyl)propan-1-amine
Molecuulformule
C8H19N
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 19:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 19:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 19:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
DIISOBUTYLAMINE
(110-96-3)
UN-nummer 2361
Benaming en beschrijving 3.1.2 DIISOBUTYLAMINE
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 FC
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 3+8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC03 P001 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 38

Voetnoten

brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen), zwak bijtend (corrosief) of voor zelfverhitting vatbare vloeistof, bijtend (corrosief).

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 19:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten