DIISOBUTYLAMINE | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/22/2021 om: 6:44 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

DIISOBUTYLAMINE

Stofgegevens

 
Stofnaam
DIISOBUTYLAMINE
Engelse naam
diisobutylamine
CAS-nummer
110-96-3
UN-nummer
2361
Aquo-code
NNb2C1yC3yAe
SIKB-id
5593
Synoniem
2-methyl-N-(2-methylpropyl)propan-1-amine
Molecuulformule
C8H19N
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/22/2021 om: 6:44 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/22/2021 om: 6:44 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/22/2021 om: 6:44 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
DIISOBUTYLAMINE
(110-96-3)
UN-nummer 2361
Benaming en beschrijving 3.1.2 DIISOBUTYLAMINE
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 FC
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 3+8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC03 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 38

Voetnoten

Brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen), zwak bijtend of voor zelfverhitting vatbare vloeistof, bijtend.

Let op!

Geprint op: 10/22/2021 om: 6:44 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten