DIFENYLBROOMMETHAAN | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 26-6-2019 om: 12:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

DIFENYLBROOMMETHAAN

Stofgegevens

 
Stofnaam
DIFENYLBROOMMETHAAN
Engelse naam
bromodiphenylmethane
CAS-nummer
776-74-9
UN-nummer
1770
EG-nummer
212-279-8
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 26-6-2019 om: 12:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 26-6-2019 om: 12:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 26-6-2019 om: 12:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
DIFENYLBROOMMETHAAN
(776-74-9)
UN-nummer 1770
Benaming en beschrijving 3.1.2 DIFENYLBROOMMETHAAN
Klasse 2.2 8
Classificatiecode 2.2 C10
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC08 P002
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN SGAN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80

Voetnoten

bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
deze zijde boven
bijtende (corrosieve) of zwak bijtende stof.

Let op!

Geprint op: 26-6-2019 om: 12:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten