DICHLOORISOCYANUURZUUR, DROOG of DICHLOORISOCYANUURZURE ZOUTEN | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:31 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

DICHLOORISOCYANUURZUUR, DROOG Of DICHLOORISOCYANUURZURE ZOUTEN

Stofgegevens

 
Stofnaam
DICHLOORISOCYANUURZUUR, DROOG of DICHLOORISOCYANUURZURE ZOUTEN
UN-nummer
2465
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:31 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:31 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:31 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
DICHLOORISOCYANUURZUUR, DROOG of DICHLOORISOCYANUURZURE ZOUTEN
UN-nummer 2465
Benaming en beschrijving 3.1.2 DICHLOORISOCYANUURZUUR, DROOG of DICHLOORISOCYANUURZURE ZOUTEN
Klasse 2.2 5.1
Classificatiecode 2.2 O2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 5.1
Bijzondere bepalingen 3.3 135
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAN
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU3
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV24
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 50

Voetnoten

Oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
Het natriumdihydraat van dichloorisocyanuurzuur voldoet niet aan de criteria voor opneming in klasse 5.1 en is niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR, tenzij het voldoet aan de criteria voor opneming in een andere klasse.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
deze zijde boven
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:31 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten