DICHLOORISOCYANUURZUUR, DROOG of DICHLOORISOCYANUURZURE ZOUTEN | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-2-2019 om: 21:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

DICHLOORISOCYANUURZUUR, DROOG Of DICHLOORISOCYANUURZURE ZOUTEN

Stofgegevens

 
Stofnaam
DICHLOORISOCYANUURZUUR, DROOG of DICHLOORISOCYANUURZURE ZOUTEN
UN-nummer
2465
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 21-2-2019 om: 21:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 21-2-2019 om: 21:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 21-2-2019 om: 21:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

ADR
DICHLOORISOCYANUURZUUR, DROOG of DICHLOORISOCYANUURZURE ZOUTEN
UN-nummer 2465
Benaming en beschrijving 3.1.2 DICHLOORISOCYANUURZUUR, DROOG of DICHLOORISOCYANUURZURE ZOUTEN
Klasse 2.2 5.1
Classificatiecode 2.2 O2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 5.1
Bijzondere bepalingen 3.3 135
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC08 P002
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAN
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU3
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV24
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 50

Voetnoten

oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
deze zijde boven
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.

Let op!

Geprint op: 21-2-2019 om: 21:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten