DIBROOMDIFLUORMETHAAN | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/15/2019 om: 9:16 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

DIBROOMDIFLUORMETHAAN

Stofgegevens

 
Stofnaam
DIBROOMDIFLUORMETHAAN
Engelse naam
dibromofluoromethane
CAS-nummer
1868-53-7
UN-nummer
1941
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/15/2019 om: 9:16 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/15/2019 om: 9:16 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/15/2019 om: 9:16 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
DIBROOMDIFLUORMETHAAN
(1868-53-7)
UN-nummer 1941
Benaming en beschrijving 3.1.2 DIBROOMDIFLUORMETHAAN (difluordibroommethaan)
Klasse 2.2 9
Classificatiecode 2.2 M11
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 9
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 LP01 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T11
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 90

Voetnoten

Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
milieugevaarlijke stof of diverse gevaarlijke stoffen.

Let op!

Geprint op: 10/15/2019 om: 9:16 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten