DIBROOMDIFLUORMETHAAN | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-6-2019 om: 9:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

DIBROOMDIFLUORMETHAAN

Stofgegevens

 
Stofnaam
DIBROOMDIFLUORMETHAAN
Engelse naam
dibromofluoromethane
CAS-nummer
1868-53-7
UN-nummer
1941
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 19-6-2019 om: 9:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 19-6-2019 om: 9:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 19-6-2019 om: 9:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
DIBROOMDIFLUORMETHAAN
(1868-53-7)
UN-nummer 1941
Benaming en beschrijving 3.1.2 DIBROOMDIFLUORMETHAAN (difluordibroommethaan)
Klasse 2.2 9
Classificatiecode 2.2 M11
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 9
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 LP01 P001 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T11
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 90

Voetnoten

diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
milieugevaarlijke stof of diverse gevaarlijke stoffen.

Let op!

Geprint op: 19-6-2019 om: 9:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten