DIBENZYLDICHLOORSILAAN | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 5:54 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

DIBENZYLDICHLOORSILAAN

Stofgegevens

 
Stofnaam
DIBENZYLDICHLOORSILAAN
Engelse naam
dibenzyldichlorosilane
CAS-nummer
18414-36-3
UN-nummer
2434
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 5:54 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 5:54 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 5:54 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
DIBENZYLDICHLOORSILAAN
(18414-36-3)
UN-nummer 2434
Benaming en beschrijving 3.1.2 DIBENZYLDICHLOORSILAAN
Klasse 2.2 8
Classificatiecode 2.2 C3
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P010
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T10
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP7
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 X80

Voetnoten

Bijtende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Lucht moet met behulp van stikstof of met andere middelen uit de dampruimte worden verwijderd.
bijtende of zwak bijtende stof die op gevaarlijke wijze met water reageert. (Water mag niet worden gebruikt, behalve met toestemming van deskundigen).

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 5:54 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten