DECABORAAN | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 8:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

DECABORAAN

Stofgegevens

 
Stofnaam
DECABORAAN
Engelse naam
decaborane
CAS-nummer
17702-41-9
UN-nummer
1868
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 8:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 8:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 8:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
DECABORAAN
(17702-41-9)
UN-nummer 1868
Benaming en beschrijving 3.1.2 DECABORAAN
Klasse 2.2 4.1
Classificatiecode 2.2 FT2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 4.1+6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC06 P002
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV28
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 46

Voetnoten

brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
giftige stoffen
giftige stoffen
deze zijde boven
brandbare of voor zelfverhitting vatbare vaste stof, giftig.

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 8:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten