azoxystrobine Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 6/9/2023 om: 6:19 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Azoxystrobine

Stofgegevens

 
Stofnaam
azoxystrobine
Engelse naam
azoxystrobin-propyl
CAS-nummer
131860-33-8
EG-nummer
603-524-3
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
azoxsbn
SIKB-id
3196
Molecuulformule
C22-H17-N3-O5
SMILES
CO\C=C(\C(=O)OC)C1=CC=CC=C1OC1=CC(OC2=CC=CC=C2C#N)=NC=N1
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 6/9/2023 om: 6:19 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 6/9/2023 om: 6:19 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm azoxystrobine
(131860-33-8)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (opgelost) 0,20 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost) 4,1 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (opgelost) 0,020 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost) 0,41 µg/l

Toelichtende voetnoot

90:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

93:

Maximaal aanvaardbare concentratie

40:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

132:

Maximaal aanvaardbare concentratie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 6/9/2023 om: 6:19 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.

Toelichtende voetnoten