CYCLOBUTYLCHLOORFORMIAAT | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 9:16

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CYCLOBUTYLCHLOORFORMIAAT

Stofgegevens

 
Stofnaam
CYCLOBUTYLCHLOORFORMIAAT
Engelse naam
cyclobutylchloroformate
CAS-nummer
81228-87-7
UN-nummer
2744
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 9:16

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 9:16

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 9:16

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
CYCLOBUTYLCHLOORFORMIAAT
(81228-87-7)
UN-nummer 2744
Benaming en beschrijving 3.1.2 CYCLOBUTYLCHLOORFORMIAAT
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 TFC
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 3+6.1+8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 100 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC01 P001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S9 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 638

Voetnoten

brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
giftige stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen), bijtend (corrosief).

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 9:16

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten