CYCLOBUTYLCHLOORFORMIAAT | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 7:25 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CYCLOBUTYLCHLOORFORMIAAT

Stofgegevens

 
Stofnaam
CYCLOBUTYLCHLOORFORMIAAT
Engelse naam
cyclobutylchloroformate
CAS-nummer
81228-87-7
UN-nummer
2744
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 7:25 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 7:25 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 7:25 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
CYCLOBUTYLCHLOORFORMIAAT
(81228-87-7)
UN-nummer 2744
Benaming en beschrijving 3.1.2 CYCLOBUTYLCHLOORFORMIAAT
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 TFC
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 3+6.1+8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 100 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC01
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S9 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 638

Voetnoten

Giftige stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
giftige stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen), bijtend.

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 7:25 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten