COPRA | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/18/2021 om: 12:21 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

COPRA

Stofgegevens

 
Stofnaam
COPRA
Engelse naam
copra oil
CAS-nummer
8001-31-8
UN-nummer
1363
Synoniem
coconut oil
coconut fat
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/18/2021 om: 12:21 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/18/2021 om: 12:21 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/18/2021 om: 12:21 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
COPRA
(8001-31-8)
UN-nummer 1363
Benaming en beschrijving 3.1.2 COPRA
Klasse 2.2 4.2
Classificatiecode 2.2 S2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 4.2
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P003 IBC08 LP02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B3 B6 PP20
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP14
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 BK2
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V1
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 AP1 VC1 VC2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 40

Voetnoten

Voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof, of polymeriserende stof

Let op!

Geprint op: 10/18/2021 om: 12:21 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten