CHLOORZUUR | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:36 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CHLOORZUUR

Stofgegevens

 
Stofnaam
CHLOORZUUR
Engelse naam
chloric acid
CAS-nummer
7790-93-4
UN-nummer
2626
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:36 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:36 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:36 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
CHLOORZUUR
(7790-93-4)
UN-nummer 2626
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHLOORZUUR, OPLOSSING IN WATER met ten hoogste 10 procent chloorzuur
Klasse 2.2 5.1
Classificatiecode 2.2 O1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 5.1
Bijzondere bepalingen 3.3 613
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P504 IBC02
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU3
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV24
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 50

Voetnoten

Oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
Chloorzuur in oplossing met meer dan 10% chloorzuur of mengsels van chloorzuur met een andere vloeistof dan water zijn niet ten vervoer toegelaten.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:36 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten