CHLOORZUUR Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CHLOORZUUR

 

Stofgegevens

CAS-nummer
7790-93-4
UN-nummer
2626
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
chloric acid
Molecuulformule
Cl-H-O3
SMILES
O[Cl](=O)=O
Functionele stofgroepen
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
CHLOORZUUR
(7790-93-4)
UN-nummer 2626
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHLOORZUUR, OPLOSSING IN WATER met ten hoogste 10% chloorzuur
Klasse 2.2 5.1
Classificatiecode 2.2 O1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 5.1
Bijzondere bepalingen 3.3 613
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P504 IBC02
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU3
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV24
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 50

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
CHLOORZUUR
(7790-93-4)
UN-nummer 2626
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHLOORZUUR, OPLOSSING IN WATER met ten hoogste 10% chloorzuur
GEVI-code 50
Stofindeling weg en spoor NR
Stofindeling water NR

Voetnoten