chloortoluenen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

chloortoluenen

 

Stofgegevens

UN-nummer
2238

Functionele stofgroepen
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep
chloortoluenen

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm chloortoluenen
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur
0,5 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur
1.000 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur
5.000 mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
chloortoluenen
UN-nummer 2238
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHLOORTOLUENEN
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 3
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T2
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 LGBF
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 30

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
chloortoluenen
UN-nummer 2238
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHLOORTOLUENEN
GEVI-code 30
Stofindeling weg en spoor LF1
Stofindeling water LNR

Voetnoten