CHLOORSILANEN | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/20/2021 om: 2:25 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CHLOORSILANEN

Stofgegevens

 
Stofnaam
CHLOORSILANEN
UN-nummer
2985; 2986; 2987; 2988; 3361; 3362
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/20/2021 om: 2:25 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/20/2021 om: 2:25 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/20/2021 om: 2:25 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
CHLOORSILANEN CHLOORSILANEN CHLOORSILANEN CHLOORSILANEN CHLOORSILANEN CHLOORSILANEN
UN-nummer 2986
2987
2985
3362
3361
2988
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHLOORSILANEN, BIJTEND, BRANDBAAR, N.E.G.
CHLOORSILANEN, BIJTEND, N.E.G.
CHLOORSILANEN, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G.
CHLOORSILANEN, GIFTIG, BIJTEND, BRANDBAAR, N.E.G.
CHLOORSILANEN, GIFTIG, BIJTEND, N.E.G.
CHLOORSILANEN, REACTIEF MET WATER, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G.
Klasse 2.2 8 8 3 6.1 6.1 4.3
Classificatiecode 2.2 CF1
C3
FC
TFC
TC1
WFC
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
II
II
II
II
I
Etiketten 5.2.2 3+8 8 3+8 3+6.1+8 6.1+8 3+4.3+8
Bijzondere bepalingen 3.3 548 548 548 274 274 549
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
0
0
0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
E0
E0
E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P010
P010
P010
P010
P010
P401
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
RR7
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
MP15
MP19
MP15
MP15
MP2
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T14
T14
T14
T14
T14
T14
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP7 TP27 TP2 TP7 TP27 TP2 TP7 TP27 TP2 TP7 TP27 TP2 TP7 TP27 TP2 TP7
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
L4BN
L4BH
L4BH
L4BH
L10DH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4
TE19 TU15
TE19 TU15
TE21 TM2 TM3 TU14 TU26
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
AT
FL
FL
AT
FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
2 (E)
2 (D/E)
2 (D/E)
2 (D/E)
0 (B/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V1
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11
CV13 CV28
CV13 CV28
CV23
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2
S2 S20
S2 S9 S19
S9 S19
S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 X83 X80 X338 638 68 X338

Voetnoten

Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Brandbare vloeistoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
Chloorsilanen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen, zijn stoffen van klasse 4.3.
Chloorsilanen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen, zijn stoffen van klasse 4.3.
Chloorsilanen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen, zijn stoffen van klasse 4.3.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
Chloorsilanen met een vlampunt van lager dan 23 ºC en die in contact met water geen brandbare gassen ontwikkelen, zijn stoffen van klasse 3. Chloorsilanen met een vlampunt van 23 ºC en hoger en die in contact met water geen brandbare gassen ontwikkelen, zijn stoffen van klasse 8.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Lucht moet met behulp van stikstof of met andere middelen uit de dampruimte worden verwijderd.
Er kan van een transporttank met een minimale beproevingsdruk van 4 bar gebruik worden gemaakt indien wordt aangetoond dat volgens de definitie van beproevingsdruk in 6.7.2.1 een beproevingsdruk van 4 bar of minder aanvaardbaar is.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Lucht moet met behulp van stikstof of met andere middelen uit de dampruimte worden verwijderd.
Er kan van een transporttank met een minimale beproevingsdruk van 4 bar gebruik worden gemaakt indien wordt aangetoond dat volgens de definitie van beproevingsdruk in 6.7.2.1 een beproevingsdruk van 4 bar of minder aanvaardbaar is.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Lucht moet met behulp van stikstof of met andere middelen uit de dampruimte worden verwijderd.
Er kan van een transporttank met een minimale beproevingsdruk van 4 bar gebruik worden gemaakt indien wordt aangetoond dat volgens de definitie van beproevingsdruk in 6.7.2.1 een beproevingsdruk van 4 bar of minder aanvaardbaar is.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Lucht moet met behulp van stikstof of met andere middelen uit de dampruimte worden verwijderd.
Er kan van een transporttank met een minimale beproevingsdruk van 4 bar gebruik worden gemaakt indien wordt aangetoond dat volgens de definitie van beproevingsdruk in 6.7.2.1 een beproevingsdruk van 4 bar of minder aanvaardbaar is.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Lucht moet met behulp van stikstof of met andere middelen uit de dampruimte worden verwijderd.
Er kan van een transporttank met een minimale beproevingsdruk van 4 bar gebruik worden gemaakt indien wordt aangetoond dat volgens de definitie van beproevingsdruk in 6.7.2.1 een beproevingsdruk van 4 bar of minder aanvaardbaar is.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Lucht moet met behulp van stikstof of met andere middelen uit de dampruimte worden verwijderd.
bijtende of zwak bijtende stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen) die op een gevaarlijke manier met water reageert. (Water mag niet worden gebruikt, behalve met toestemming van deskundigen).
bijtende of zwak bijtende stof die op gevaarlijke wijze met water reageert. (Water mag niet worden gebruikt, behalve met toestemming van deskundigen).
zeer brandbare, bijtende vloeistof, die op gevaarlijke wijze met water reageert. (Water mag niet worden gebruikt, behalve met toestemming van deskundigen).
giftige stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen), bijtend.
giftige stof, bijtend.
zeer brandbare, bijtende vloeistof, die op gevaarlijke wijze met water reageert. (Water mag niet worden gebruikt, behalve met toestemming van deskundigen).

Let op!

Geprint op: 10/20/2021 om: 2:25 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten