CHLOORFORMIATEN | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 5:25 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CHLOORFORMIATEN

Stofgegevens

 
Stofnaam
CHLOORFORMIATEN
UN-nummer
2742; 3277
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 5:25 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 5:25 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 5:25 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
CHLOORFORMIATEN CHLOORFORMIATEN
UN-nummer 2742
3277
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHLOORFORMIATEN, GIFTIG, BIJTEND, BRANDBAAR, N.E.G.
CHLOORFORMIATEN, GIFTIG, BIJTEND, N.E.G.
Klasse 2.2 6.1 6.1
Classificatiecode 2.2 TFC
TC1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
II
Etiketten 5.2.2 3+6.1+8 6.1+8
Bijzondere bepalingen 3.3 274 561 274 561
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 100 ml
100 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
E4
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC01
P001 IBC02
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2
T8
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3
TP2 TP28
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S9 S19
S9 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 638 68

Voetnoten

Giftige stoffen
Giftige stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
Chloorformiaten met overwegend bijtende eigenschappen zijn stoffen van klasse 8.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
Chloorformiaten met overwegend bijtende eigenschappen zijn stoffen van klasse 8.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Er kan van een transporttank met een minimale beproevingsdruk van 2,65 bar gebruik worden gemaakt indien wordt aangetoond dat volgens de definitie van beproevingsdruk in 6.7.2.1 een beproevingsdruk van 2,65 bar of minder aanvaardbaar is.
giftige stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen), bijtend.
giftige stof, bijtend.

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 5:25 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten