CHLOORFENYLTRICHLOORSILAAN Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CHLOORFENYLTRICHLOORSILAAN

 

Stofgegevens

CAS-nummer
26571-79-9
UN-nummer
1753

Engelse naam
chlorophenyltrichlorosilane
Functionele stofgroepen
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
CHLOORFENYLTRICHLOORSILAAN
(26571-79-9)
UN-nummer 1753
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHLOORFENYLTRICHLOORSILAAN
Klasse 2.2 8
Classificatiecode 2.2 C3
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P010
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T10
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP7
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 X80

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
CHLOORFENYLTRICHLOORSILAAN
(26571-79-9)
UN-nummer 1753
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHLOORFENYLTRICHLOORSILAAN
GEVI-code X80
Stofindeling weg en spoor LT*
Stofindeling water LTW

Voetnoten