chloorfenolen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 21:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Chloorfenolen

Stofgegevens

 
Stofnaam
chloorfenolen
Engelse naam
chlorophenols
UN-nummer
2020; 2021
Functionele stofgroep
Lijst ADR
Chemische stofgroep
chloorfenolen

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 21:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 21:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 21:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

ADR
chloorfenolen chloorfenolen
UN-nummer 2020
2021
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHLOORFENOLEN, VAST
CHLOORFENOLEN, VLOEIBAAR
Klasse 2.2 6.1
6.1
Classificatiecode 2.2 T2
T1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
III
Etiketten 5.2.2 6.1 6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 205
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 kg
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC08 LP02 P002 R001
IBC03 LP01 P001 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T1
T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAH
L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9
S9
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60 60

Voetnoten

giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige of zwak giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 21:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten