CHLOORFENOLATEN of FENOLATEN | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 18:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CHLOORFENOLATEN Of FENOLATEN

Stofgegevens

 
Stofnaam
CHLOORFENOLATEN of FENOLATEN
UN-nummer
2904; 2905
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 18:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 18:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 18:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
CHLOORFENOLATEN of FENOLATEN CHLOORFENOLATEN of FENOLATEN
UN-nummer 2905
2904
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHLOORFENOLATEN, VAST of FENOLATEN, VAST
CHLOORFENOLATEN, VLOEIBAAR of FENOLATEN, VLOEIBAAR
Klasse 2.2 8
8
Classificatiecode 2.2 C10
C9
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
III
Etiketten 5.2.2 8 8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 kg
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC08 LP02 P002 R001
IBC03 LP01 P001 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN SGAV
L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 AP7 VC1 VC2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80 80

Voetnoten

bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) of zwak bijtende stof.
bijtende (corrosieve) of zwak bijtende stof.

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 18:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten