CHLOORACETOFENON | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-6-2019 om: 9:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CHLOORACETOFENON

Stofgegevens

 
Stofnaam
CHLOORACETOFENON
Engelse naam
chloroacetophenone
CAS-nummer
532-27-4
UN-nummer
1697; 3416
Synoniem
phenacylchloride
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 19-6-2019 om: 9:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 19-6-2019 om: 9:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 19-6-2019 om: 9:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
CHLOORACETOFENON
(532-27-4)
CHLOORACETOFENON
(532-27-4)
UN-nummer 1697
3416
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHLOORACETOFENON, VAST (fenacylchloride, vast)
CHLOORACETOFENON, VLOEIBAAR (fenacylchloride, vloeibaar)
Klasse 2.2 6.1
6.1
Classificatiecode 2.2 T2
T1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
II
Etiketten 5.2.2 6.1 6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC08 P002
IBC02 P001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH SGAH
L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
S9 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60 60

Voetnoten

giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
deze zijde boven
giftige of zwak giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.

Let op!

Geprint op: 19-6-2019 om: 9:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten