CESIUMNITRAAT | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 27-6-2019 om: 6:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CESIUMNITRAAT

Stofgegevens

 
Stofnaam
CESIUMNITRAAT
Engelse naam
cesiumnitrate
CAS-nummer
7789-18-6
UN-nummer
1451
EG-nummer
232-146-8
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 27-6-2019 om: 6:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 27-6-2019 om: 6:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 27-6-2019 om: 6:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
CESIUMNITRAAT
(7789-18-6)
UN-nummer 1451
Benaming en beschrijving 3.1.2 CESIUMNITRAAT
Klasse 2.2 5.1
Classificatiecode 2.2 O2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 5.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC08 LP02 P002 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAV
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU3
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 AP6 AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV24
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 50

Voetnoten

oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.

Let op!

Geprint op: 27-6-2019 om: 6:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten