CESIUMHYDROXIDE | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 5:22 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CESIUMHYDROXIDE

Stofgegevens

 
Stofnaam
CESIUMHYDROXIDE
CAS-nummer
21351-79-1
UN-nummer
2681; 2681; 2682
EG-nummer
244-344-1
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 5:22 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 5:22 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 5:22 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
CESIUMHYDROXIDE
(21351-79-1)
CESIUMHYDROXIDE
(21351-79-1)
CESIUMHYDROXIDE
(21351-79-1)
UN-nummer 2682
2681
2681
Benaming en beschrijving 3.1.2 CESIUMHYDROXIDE
CESIUMHYDROXIDE, OPLOSSING
CESIUMHYDROXIDE, OPLOSSING
Klasse 2.2 8 8 8
Classificatiecode 2.2 C6
C5
C5
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
II
III
Etiketten 5.2.2 8 8 8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
1 L
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08
P001 IBC02
P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
MP15
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T7
T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP2 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAN
L4BN
L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
2 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
V12
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80 80 80

Voetnoten

Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
deze zijde boven
bijtende of zwak bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof.

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 5:22 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten