azinfos-ethyl Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 17:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

azinfos-ethyl

 

Stofgegevens

CAS-nummer
2642-71-9
EG-nummer
220-147-6
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
azinphos-ethyl
Synoniem
ethylazinfos
Aquo-code
C2yazfs
SIKB-id
327
Molecuulformule
C12-H16-N3-O3-P-S2
SMILES
CCOP(=S)(OCC)SCN1N=NC2=CC=CC=C2C1=O
Functionele stofgroepen
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
KRW specifiek verontreinigende stoffen
Chemische stofgroep
organofosforverbindingen

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 17:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 17:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm azinfos-ethyl
(2642-71-9)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof)
1,47
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
1,1 ng/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
11 ng/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (opgelost)
1,1 ng/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost)
11 ng/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
0,11 ng/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
1,1 ng/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (opgelost)
0,11 ng/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost)
1,1 ng/l
Milieu Sediment Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal)

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 17:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid