azinfos-ethyl | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 12:49 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Azinfos-Ethyl

Stofgegevens

 
Stofnaam
azinfos-ethyl
Engelse naam
azinphos-ethyl
CAS-nummer
2642-71-9
EG-nummer
220-147-6
Aquo-code
C2yazfs
SIKB-id
327
Synoniem
ethylazinfos
Molecuulformule
C12-H16-N3-O3-P-S2
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van azinfos-ethyl
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
KRW specifiek verontreinigende stoffen
Chemische stofgroep
organofosforverbindingen

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 12:49 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 12:49 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm azinfos-ethyl
(2642-71-9)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 1,47
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal) 1,1 ng/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal) 11 ng/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (opgelost) 1,1 ng/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost) 11 ng/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren VR (opgelost) 0,011 ng/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren VR (totaal) 0,011 ng/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal) 0,11 ng/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal) 1,1 ng/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (opgelost) 0,11 ng/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost) 1,1 ng/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren VR (opgelost) 0,0011 ng/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren VR (totaal) 0,0011 ng/l
Milieu Sediment Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal)
Milieu Sediment Sediment VR (droge stof)
Milieu Grond Grond VR (droge stof)
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,1 ng/l
 

Toelichtende voetnoot

33:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm (JG-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (JG-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘jaargemiddelde waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term JG-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

37:

Maximaal aanvaardbare concentratie (MAC-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (MAC-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘Maximaal aanvaardbare waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term MAC-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

90:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

93:

Maximaal aanvaardbare concentratie

46:

Verwaarloosbaar risiconiveau

99:

Verwaarloosbaar risiconiveau

35:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm (JG-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (JG-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘jaargemiddelde waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term JG-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

39:

Maximaal aanvaardbare concentratie (MAC-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (MAC-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘Maximaal aanvaardbare waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term MAC-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

40:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

132:

Maximaal aanvaardbare concentratie

47:

Verwaarloosbaar risiconiveau

49:

Verwaarloosbaar risiconiveau

56:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

59:

Verwaarloosbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

De log Kp voor sediment/water is voor deze stof kleiner dan 3, afleiding van MTR sediment niet nodig.

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 12:49 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 12:49 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten