CALCIUMRESINAAT | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:39 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CALCIUMRESINAAT

Stofgegevens

 
Stofnaam
CALCIUMRESINAAT
Engelse naam
calciumresinate
CAS-nummer
9007-13-0
UN-nummer
1313; 1314
EG-nummer
232-694-8
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:39 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:39 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:39 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
CALCIUMRESINAAT
(9007-13-0)
CALCIUMRESINAAT
(9007-13-0)
UN-nummer 1313
1314
Benaming en beschrijving 3.1.2 CALCIUMRESINAAT
CALCIUMRESINAAT, GESMOLTEN en gestold
Klasse 2.2 4.1 4.1
Classificatiecode 2.2 F3
F3
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
III
Etiketten 5.2.2 4.1 4.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 kg
5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC06 R001
P002 IBC04 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP11
MP11
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T1
T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAV
SGAV
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 VC1 VC2
VC1 VC2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 40 40

Voetnoten

Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen, polymeriserende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen, polymeriserende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof, of polymeriserende stof
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof, of polymeriserende stof

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:39 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten