CALCIUMCYAANAMIDE | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 10:15 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CALCIUMCYAANAMIDE

Stofgegevens

 
Stofnaam
CALCIUMCYAANAMIDE
Engelse naam
calciumcyanamide
CAS-nummer
156-62-7
UN-nummer
1403
EG-nummer
205-861-8
Aquo-code
CacaAd
SIKB-id
3372
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 10:15 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 10:15 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 10:15 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
CALCIUMCYAANAMIDE
(156-62-7)
UN-nummer 1403
Benaming en beschrijving 3.1.2 CALCIUMCYAANAMIDE met meer dan 0,1 massa- procent calciumcarbide
Klasse 2.2 4.3
Classificatiecode 2.2 W2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 4.3
Bijzondere bepalingen 3.3 38
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P410 IBC08 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP14
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 0 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V1
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV23
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 423

Voetnoten

Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
Deze stof is niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR, indien deze ten hoogste 0,1 massa-% calciumcarbide bevat
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
vaste stof die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of brandbare vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of voor zelfverhitting vatbare stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen.

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 10:15 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten