CALCIUM Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 02/03/2024 om: 08:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CALCIUM

 
Stofgegevens
Stofnaam CALCIUM
CAS-nummer 7440-70-2
UN-nummer 1401
1855
EG-nummer 231-179-5
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code Ca
SIKB-id 447
Molecuulformule Ca
SMILES [Ca]
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 02/03/2024 om: 08:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 02/03/2024 om: 08:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 02/03/2024 om: 08:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
CALCIUM
(7440-70-2)
CALCIUM
(7440-70-2)
UN-nummer 1401
1855
Benaming en beschrijving 3.1.2 CALCIUM
CALCIUM, PYROFOOR of CALCIUMLEGERINGEN, PYROFOOR
Klasse 2.2 4.3 4.2
Classificatiecode 2.2 W2
S4
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
I
Etiketten 5.2.2 4.3 4.2
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 500 g
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P410 IBC07
P404
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP14
MP13
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
0 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V1
V1
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV23
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5
S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 423

Voetnoten

Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
Voor zelfontbranding vatbare stoffen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
vaste stof die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of brandbare vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of voor zelfverhitting vatbare stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
CALCIUM
(7440-70-2)
CALCIUM
(7440-70-2)
UN-nummer 1401
1855
Benaming en beschrijving 3.1.2 CALCIUM
CALCIUM, PYROFOOR of CALCIUMLEGERINGEN, PYROFOOR
GEVI-code 423
Stofindeling weg en spoor SFW NR
Stofindeling water SFW NR

Voetnoten

vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of brandbare vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of voor zelfverhitting vatbare vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen
Vaste stof die met water brandbaar gas ontwikkelt
Niet relevant
Vaste stof die met water brandbaar gas ontwikkelt
Niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten