CALCIUM | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:43 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CALCIUM

Stofgegevens

 
Stofnaam
CALCIUM
CAS-nummer
7440-70-2
UN-nummer
1401; 1855
EG-nummer
231-179-5
Aquo-code
Ca
SIKB-id
447
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:43 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:43 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:43 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
CALCIUM
(7440-70-2)
CALCIUM
(7440-70-2)
UN-nummer 1401
1855
Benaming en beschrijving 3.1.2 CALCIUM
CALCIUM, PYROFOOR of CALCIUMLEGERINGEN, PYROFOOR
Klasse 2.2 4.3 4.2
Classificatiecode 2.2 W2
S4
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
I
Etiketten 5.2.2 4.3 4.2
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 500 g
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P410 IBC07
P404
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP14
MP13
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
0 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V1
V1
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV23
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5
S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 423

Voetnoten

Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
Voor zelfontbranding vatbare stoffen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
vaste stof die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of brandbare vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of voor zelfverhitting vatbare stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen.

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:43 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten