BUTYRYLCHLORIDE | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:46 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BUTYRYLCHLORIDE

Stofgegevens

 
Stofnaam
BUTYRYLCHLORIDE
CAS-nummer
141-75-3
UN-nummer
2353
EG-nummer
205-498-5
Synoniem
butanoyl chloride
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:46 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:46 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:46 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
BUTYRYLCHLORIDE
(141-75-3)
UN-nummer 2353
Benaming en beschrijving 3.1.2 BUTYRYLCHLORIDE
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 FC
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 3+8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T8
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 338

Voetnoten

Brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
zeer brandbare vloeistof, bijtend.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:46 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten