BUTYLTRICHLOORSILAAN Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 12:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BUTYLTRICHLOORSILAAN

 

Stofgegevens

CAS-nummer
7521-80-4
UN-nummer
1747
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
butyltrichlorosilane
Molecuulformule
C4-H9-Cl3-Si
SMILES
CCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
Functionele stofgroepen
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 12:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 12:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 12:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
BUTYLTRICHLOORSILAAN
(7521-80-4)
UN-nummer 1747
Benaming en beschrijving 3.1.2 BUTYLTRICHLOORSILAAN
Klasse 2.2 8
Classificatiecode 2.2 CF1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 3+8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P010
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T10
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP7
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 X83

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
BUTYLTRICHLOORSILAAN
(7521-80-4)
UN-nummer 1747
Benaming en beschrijving 3.1.2 BUTYLTRICHLOORSILAAN
GEVI-code X83
Stofindeling weg en spoor LF1/LT*
Stofindeling water LTW

Voetnoten