azathioprine | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 0:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Azathioprine

Stofgegevens

 
Stofnaam
azathioprine
Engelse naam
azathioprine
CAS-nummer
446-86-6
EG-nummer
207-175-4
Molecuulformule
C9H7N7O2S
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van azathioprine
Functionele stofgroep
(dier)geneesmiddelen
Lijst SZW

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 0:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 0:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm azathioprine
(446-86-6)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,005 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 0:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 0:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
SZW
azathioprine
(446-86-6)
Specifieke naam op SZW-lijst azathioprine
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2019-38

Toelichtende voetnoten