BRUCINE | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:58 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BRUCINE

Stofgegevens

 
Stofnaam
BRUCINE
CAS-nummer
357-57-3
UN-nummer
1570
Aquo-code
brucne
SIKB-id
3289
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:58 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:58 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:58 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
BRUCINE
(357-57-3)
UN-nummer 1570
Benaming en beschrijving 3.1.2 BRUCINE
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 T2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 43
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E5
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC07
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP18
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T6
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10CH S10AH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TE21 TU14 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V10
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 66

Voetnoten

Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
Indien deze stoffen als pesticiden ten vervoer worden aangeboden, moeten zij worden vervoerd, ingedeeld onder de desbetreffende positie voor het pesticide en in overeenstemming met de betreffende voorschriften voor het pesticide (zie 2.2.61.1.10 tot en met 2.2.61.1.11.2).
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
zeer giftige stof.

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:58 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten