BRUCINE | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 27-6-2019 om: 6:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BRUCINE

Stofgegevens

 
Stofnaam
BRUCINE
CAS-nummer
357-57-3
UN-nummer
1570
Aquo-code
brucne
SIKB-id
3289
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 27-6-2019 om: 6:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 27-6-2019 om: 6:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 27-6-2019 om: 6:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
BRUCINE
(357-57-3)
UN-nummer 1570
Benaming en beschrijving 3.1.2 BRUCINE
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 T2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 43
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E5
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC07 P002
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP18
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T6
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10CH S10AH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TE21 TU14 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V10
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 66

Voetnoten

giftige stoffen
giftige stoffen
zeer giftige stof.

Let op!

Geprint op: 27-6-2019 om: 6:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten