azamethifos Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 6/9/2023 om: 6:45 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Azamethifos

Stofgegevens

 
Stofnaam
azamethifos
Engelse naam
azamethiphos
CAS-nummer
35575-96-3
EG-nummer
252-626-0
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
azmtfs
SIKB-id
3195
Synoniem
Azamethiphos
Molecuulformule
C9-H10-Cl-N2-O5-P-S
SMILES
COP(=O)(OC)SCN1C(=O)OC2=CC(Cl)=CN=C12
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Biociden
Chemische stofgroep
organofosforverbindingen

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 6/9/2023 om: 6:45 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 6/9/2023 om: 6:45 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm azamethifos
(35575-96-3)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 0,000223 µg/l

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 6/9/2023 om: 6:45 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.

Toelichtende voetnoten