BROOMCHLORIDE | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 3:12 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BROOMCHLORIDE

Stofgegevens

 
Stofnaam
BROOMCHLORIDE
Engelse naam
bromine chloride
CAS-nummer
13863-41-7
UN-nummer
2901
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 3:12 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 3:12 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 3:12 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
BROOMCHLORIDE
(13863-41-7)
UN-nummer 2901
Benaming en beschrijving 3.1.2 BROOMCHLORIDE
Klasse 2.2 2
Classificatiecode 2.2 2TOC
Etiketten 5.2.2 2.3+5.1+8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 (M)
ADR tanks: Tankcode 4.3 PxBH(M)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 265

Voetnoten

Gassen
giftige gassen
giftige gassen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
giftig gas, oxiderend (verbranding bevorderend).

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 3:12 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten