BROOMBENZYLCYANIDEN Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 11/12/2023 om: 14:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BROOMBENZYLCYANIDEN

 
Stofgegevens
Stofnaam BROOMBENZYLCYANIDEN
UN-nummer 1694
3449
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep cyaniden

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 11/12/2023 om: 14:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 11/12/2023 om: 14:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 11/12/2023 om: 14:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
BROOMBENZYLCYANIDEN BROOMBENZYLCYANIDEN
UN-nummer 3449
1694
Benaming en beschrijving 3.1.2 BROOMBENZYLCYANIDEN, VAST
BROOMBENZYLCYANIDEN, VLOEIBAAR
Klasse 2.2 6.1 6.1
Classificatiecode 2.2 T2
T1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
I
Etiketten 5.2.2 6.1 6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 138 138
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E5
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002
P001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP18
MP8 MP17
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T6
T14
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10CH S10AH
L10CH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
TE19 TE21 TU14 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/E)
1 (C/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV13 CV28
CV1 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S14
S9 S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 66 66

Voetnoten

Giftige stoffen
Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
p-Broombenzylcyanide is niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.
p-Broombenzylcyanide is niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
zeer giftige stof.
zeer giftige stof.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
BROOMBENZYLCYANIDEN BROOMBENZYLCYANIDEN
UN-nummer 3449
1694
Benaming en beschrijving 3.1.2 BROOMBENZYLCYANIDEN, VAST
BROOMBENZYLCYANIDEN, VLOEIBAAR
GEVI-code 66 66
Stofindeling weg en spoor NR LNR
Stofindeling water NR LNR

Voetnoten

zeer giftige stof
zeer giftige stof
Niet relevant
Vloeistof, niet relevant
Niet relevant
Vloeistof, niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten