BROOMBENZYLCYANIDEN | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 27-6-2019 om: 7:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BROOMBENZYLCYANIDEN

Stofgegevens

 
Stofnaam
BROOMBENZYLCYANIDEN
UN-nummer
1694; 3449
Functionele stofgroep
Lijst ADR
Chemische stofgroep
cyaniden

Let op!

Geprint op: 27-6-2019 om: 7:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 27-6-2019 om: 7:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 27-6-2019 om: 7:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
BROOMBENZYLCYANIDEN BROOMBENZYLCYANIDEN
UN-nummer 3449
1694
Benaming en beschrijving 3.1.2 BROOMBENZYLCYANIDEN, VAST
BROOMBENZYLCYANIDEN, VLOEIBAAR
Klasse 2.2 6.1
6.1
Classificatiecode 2.2 T2
T1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
I
Etiketten 5.2.2 6.1 6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 138
138
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E5
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002
P001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP18
MP8 MP17
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T6
T14
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10CH S10AH
L10CH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
TE19 TE21 TU14 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/E)
1 (C/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV13 CV28
CV1 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S14
S9 S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 66 66

Voetnoten

giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
zeer giftige stof.
zeer giftige stof.

Let op!

Geprint op: 27-6-2019 om: 7:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten