BROOMBENZYLCYANIDEN | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 22:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BROOMBENZYLCYANIDEN

Stofgegevens

 
Stofnaam
BROOMBENZYLCYANIDEN
UN-nummer
1694; 3449
Functionele stofgroep
Lijst ADR
Chemische stofgroep
cyaniden

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 22:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 22:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 22:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

ADR
BROOMBENZYLCYANIDEN BROOMBENZYLCYANIDEN
UN-nummer 3449
1694
Benaming en beschrijving 3.1.2 BROOMBENZYLCYANIDEN, VAST
BROOMBENZYLCYANIDEN, VLOEIBAAR
Klasse 2.2 6.1
6.1
Classificatiecode 2.2 T2
T1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
I
Etiketten 5.2.2 6.1 6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 138
138
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E5
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002
P001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP18
MP8 MP17
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T6
T14
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10CH S10AH
L10CH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
TE19 TE21 TU14 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/E)
1 (C/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV13 CV28
CV1 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S14
S9 S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 66 66

Voetnoten

giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
zeer giftige stof.
zeer giftige stof.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 22:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten