BOTERZUURANHYDRIDE | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:40 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BOTERZUURANHYDRIDE

Stofgegevens

 
Stofnaam
BOTERZUURANHYDRIDE
Engelse naam
butyric anhydride
CAS-nummer
106-31-0
UN-nummer
2739
EG-nummer
203-383-4
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:40 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:40 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:40 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
BOTERZUURANHYDRIDE
(106-31-0)
UN-nummer 2739
Benaming en beschrijving 3.1.2 BOTERZUURANHYDRIDE
Klasse 2.2 8
Classificatiecode 2.2 C3
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V12
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80

Voetnoten

Bijtende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
bijtende of zwak bijtende stof.

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:40 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten