BOTERZUUR | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 17-6-2019 om: 8:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BOTERZUUR

Stofgegevens

 
Stofnaam
BOTERZUUR
CAS-nummer
107-92-6
UN-nummer
2820
EG-nummer
203-532-3
Aquo-code
botzr
SIKB-id
389
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 17-6-2019 om: 8:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 17-6-2019 om: 8:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 17-6-2019 om: 8:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
BOTERZUUR
(107-92-6)
UN-nummer 2820
Benaming en beschrijving 3.1.2 BOTERZUUR
Klasse 2.2 8
Classificatiecode 2.2 C3
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC03 LP01 P001 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V12
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80

Voetnoten

bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) of zwak bijtende stof.

Let op!

Geprint op: 17-6-2019 om: 8:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten