BOTERZUUR Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 15:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BOTERZUUR

 

Stofgegevens

CAS-nummer
107-92-6
EG-nummer
203-532-3
UN-nummer
2820
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Aquo-code
botzr
SIKB-id
389
Molecuulformule
C4-H8-O2
SMILES
CCCC(O)=O
Functionele stofgroepen
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 15:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 15:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 15:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
BOTERZUUR
(107-92-6)
UN-nummer 2820
Benaming en beschrijving 3.1.2 BOTERZUUR
Klasse 2.2 8
Classificatiecode 2.2 C3
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V12
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
BOTERZUUR
(107-92-6)
UN-nummer 2820
Benaming en beschrijving 3.1.2 BOTERZUUR
GEVI-code 80
Stofindeling weg en spoor LNR
Stofindeling water LNR

Voetnoten