BOORTRIFLUORIDE-PROPAANZUUR-COMPLEX Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-6-2024 om: 23:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BOORTRIFLUORIDE-PROPAANZUUR-COMPLEX

 
Stofgegevens
Stofnaam BOORTRIFLUORIDE-PROPAANZUUR-COMPLEX
Engelse naam boron trifluoride propionic acid complex
CAS-nummer 814-61-9
UN-nummer 1743
3420
Synoniem BOORTRIFLUORIDE-PROPIONZUUR-COMPLEX
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 18-6-2024 om: 23:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 18-6-2024 om: 23:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 18-6-2024 om: 23:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
BOORTRIFLUORIDE-PROPAANZUUR-COMPLEX
(814-61-9)
BOORTRIFLUORIDE-PROPAANZUUR-COMPLEX
(814-61-9)
UN-nummer 3420
1743
Benaming en beschrijving 3.1.2 BOORTRIFLUORIDE-PROPIONZUUR-COMPLEX, VAST
BOORTRIFLUORIDE-PROPIONZUUR-COMPLEX, VLOEIBAAR
Klasse 2.2 8 8
Classificatiecode 2.2 C4
C3
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
II
Etiketten 5.2.2 8 8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08
P001 IBC02
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T8
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN SGAN
L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80 80

Voetnoten

Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
deze zijde boven
bijtende of zwak bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
BOORTRIFLUORIDE-PROPAANZUUR-COMPLEX
(814-61-9)
BOORTRIFLUORIDE-PROPAANZUUR-COMPLEX
(814-61-9)
UN-nummer 3420
1743
Benaming en beschrijving 3.1.2 BOORTRIFLUORIDE-PROPIONZUUR-COMPLEX, VAST
BOORTRIFLUORIDE-PROPIONZUUR-COMPLEX, VLOEIBAAR
GEVI-code 80 80
Stofindeling weg en spoor NR LT*
Stofindeling water NR LT*

Voetnoten

bijtende of zwak bijtende stof
bijtende of zwak bijtende stof
Niet relevant
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Niet relevant
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten