BOORTRIFLUORIDE-DIMETHYLETHERAAT Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 03:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BOORTRIFLUORIDE-DIMETHYLETHERAAT

 

Stofgegevens

CAS-nummer
353-42-4
EG-nummer
206-532-1
UN-nummer
2965
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
boron trifluoride dimethyl etherate
Molecuulformule
C2-H6-B-F3-O
SMILES
C[O](C)[B](F)(F)F
Functionele stofgroepen
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 03:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 03:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 03:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
BOORTRIFLUORIDE-DIMETHYLETHERAAT
(353-42-4)
UN-nummer 2965
Benaming en beschrijving 3.1.2 BOORTRIFLUORIDE-DIMETHYLETHERAAT
Klasse 2.2 4.3
Classificatiecode 2.2 WFC
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 3+4.3+8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P401
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T10
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP7
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10DH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE21 TM2 TU4 TU14 TU22
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 0 (B/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V1
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV23
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 382

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
BOORTRIFLUORIDE-DIMETHYLETHERAAT
(353-42-4)
UN-nummer 2965
Benaming en beschrijving 3.1.2 BOORTRIFLUORIDE-DIMETHYLETHERAAT
GEVI-code 382
Stofindeling weg en spoor LF2/LT*
Stofindeling water LTW

Voetnoten