BOORTRIFLUORIDE-DIMETHYLETHERAAT Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-4-2024 om: 21:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BOORTRIFLUORIDE-DIMETHYLETHERAAT

 
Stofgegevens
Stofnaam BOORTRIFLUORIDE-DIMETHYLETHERAAT
Engelse naam boron trifluoride dimethyl etherate
CAS-nummer 353-42-4
UN-nummer 2965
EG-nummer 206-532-1
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Molecuulformule C2-H6-B-F3-O
SMILES C[O](C)[B](F)(F)F
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 24-4-2024 om: 21:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 24-4-2024 om: 21:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 24-4-2024 om: 21:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
BOORTRIFLUORIDE-DIMETHYLETHERAAT
(353-42-4)
UN-nummer 2965
Benaming en beschrijving 3.1.2 BOORTRIFLUORIDE-DIMETHYLETHERAAT
Klasse 2.2 4.3
Classificatiecode 2.2 WFC
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 3+4.3+8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P401
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T10
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP7
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10DH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE21 TM2 TU4 TU14 TU22
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 0 (B/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V1
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV23
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 382

Voetnoten

Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Lucht moet met behulp van stikstof of met andere middelen uit de dampruimte worden verwijderd.
brandbare vloeistof, bijtend, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
BOORTRIFLUORIDE-DIMETHYLETHERAAT
(353-42-4)
UN-nummer 2965
Benaming en beschrijving 3.1.2 BOORTRIFLUORIDE-DIMETHYLETHERAAT
GEVI-code 382
Stofindeling weg en spoor LF2/LT*
Stofindeling water LTW

Voetnoten

brandbare vloeistof, bijtend, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen. (Water mag niet worden gebruikt, behalve met toestemming van deskundigen)
Brandbare vloeistof klasse 2 / Giftige vloeistof, geen subcategorie
Vloeistof die met water giftig gas ontwikkelt
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten