BOORTRIFLUORIDE-DIETHYLETHERAAT Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 06:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BOORTRIFLUORIDE-DIETHYLETHERAAT

 

Stofgegevens

CAS-nummer
109-63-7
EG-nummer
203-689-8
UN-nummer
2604
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
boron trifluoride diethyl etherate
Molecuulformule
C4-H10-B-F3-O
SMILES
CC[O](CC)[B+3]([F-])([F-])[F-]
Functionele stofgroepen
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 06:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 06:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 06:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
BOORTRIFLUORIDE-DIETHYLETHERAAT
(109-63-7)
UN-nummer 2604
Benaming en beschrijving 3.1.2 BOORTRIFLUORIDE-DIETHYLETHERAAT (boortrifluoride-ether-complex)
Klasse 2.2 8
Classificatiecode 2.2 CF1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 3+8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP8 MP17
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T10
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10BH
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 883

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
BOORTRIFLUORIDE-DIETHYLETHERAAT
(109-63-7)
UN-nummer 2604
Benaming en beschrijving 3.1.2 BOORTRIFLUORIDE-DIETHYLETHERAAT (boortrifluoride-ether-complex)
GEVI-code 883
Stofindeling weg en spoor LT*
Stofindeling water LNR

Voetnoten