BOORTRIFLUORIDE-DIETHYLETHERAAT | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 17-6-2019 om: 15:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BOORTRIFLUORIDE-DIETHYLETHERAAT

Stofgegevens

 
Stofnaam
BOORTRIFLUORIDE-DIETHYLETHERAAT
Engelse naam
boron trifluoride diethyl etherate
CAS-nummer
109-63-7
UN-nummer
2604
EG-nummer
203-689-8
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 17-6-2019 om: 15:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 17-6-2019 om: 15:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 17-6-2019 om: 15:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
BOORTRIFLUORIDE-DIETHYLETHERAAT
(109-63-7)
UN-nummer 2604
Benaming en beschrijving 3.1.2 BOORTRIFLUORIDE-DIETHYLETHERAAT (boortrifluoride-ether-complex)
Klasse 2.2 8
Classificatiecode 2.2 CF1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 3+8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP8 MP17
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T10
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10BH
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 883

Voetnoten

brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
sterk bijtende (corrosieve) stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen).

Let op!

Geprint op: 17-6-2019 om: 15:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten