BOORTRIFLUORIDE-AZIJNZUUR-COMPLEX | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-6-2019 om: 8:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BOORTRIFLUORIDE-AZIJNZUUR-COMPLEX

Stofgegevens

 
Stofnaam
BOORTRIFLUORIDE-AZIJNZUUR-COMPLEX
Engelse naam
boron trifluoride-acetic acid complex
CAS-nummer
7578-36-1
UN-nummer
1742; 3419
Molecuulformule
C2H4BF3O2
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 19-6-2019 om: 8:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 19-6-2019 om: 8:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 19-6-2019 om: 8:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
BOORTRIFLUORIDE-AZIJNZUUR-COMPLEX
(7578-36-1)
BOORTRIFLUORIDE-AZIJNZUUR-COMPLEX
(7578-36-1)
UN-nummer 3419
1742
Benaming en beschrijving 3.1.2 BOORTRIFLUORIDE-AZIJNZUUR-COMPLEX, VAST
BOORTRIFLUORIDE-AZIJNZUUR-COMPLEX, VLOEIBAAR
Klasse 2.2 8
8
Classificatiecode 2.2 C4
C3
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
II
Etiketten 5.2.2 8 8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC08 P002
IBC02 P001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T8
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN SGAN
L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80 80

Voetnoten

bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
deze zijde boven
bijtende (corrosieve) of zwak bijtende stof.
bijtende (corrosieve) of zwak bijtende stof.

Let op!

Geprint op: 19-6-2019 om: 8:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten