boortribromide Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

boortribromide

 

Stofgegevens

CAS-nummer
10294-33-4
EG-nummer
233-657-9
UN-nummer
2692
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
boron tribromide
Synoniem
boriumtribromide
Molecuulformule
B-Br3
SMILES
BrB(Br)Br
Functionele stofgroepen
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm boortribromide
(10294-33-4)
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min
3,5 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min
480 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min
1.400 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min
3,5 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min
230 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min
690 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur
3,5 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur
140 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur
430 mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
boortribromide
(10294-33-4)
UN-nummer 2692
Benaming en beschrijving 3.1.2 BOORTRIBROMIDE
Klasse 2.2 8
Classificatiecode 2.2 C1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P602
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP8 MP17
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T20
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10BH
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 X88

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
boortribromide
(10294-33-4)
UN-nummer 2692
Benaming en beschrijving 3.1.2 BOORTRIBROMIDE
GEVI-code X88
Stofindeling weg en spoor LT2
Stofindeling water LTW

Voetnoten