BICYCLO-[2,2,1]-HEPTADIEEN-2,5 | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 8:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BICYCLO-[2,2,1]-HEPTADIEEN-2,5

Stofgegevens

 
Stofnaam
BICYCLO-[2,2,1]-HEPTADIEEN-2,5
Engelse naam
bicycloheptadiene
CAS-nummer
121-46-0
UN-nummer
2251
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 8:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 8:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 8:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
BICYCLO-[2,2,1]-HEPTADIEEN-2,5
(121-46-0)
UN-nummer 2251
Benaming en beschrijving 3.1.2 BICYCLO-[2,2,1]-HEPTADIEEN-2,5, GESTABILISEERD (NORBORNADIEEN-2,5, GESTABILISEERD)
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 3
Bijzondere bepalingen 3.3 386
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC02 P001 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 LGBF
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V8
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S4 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 339

Voetnoten

brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
zeer brandbare vloeistof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie.

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 8:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten