atrazine Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

atrazine

 

Stofgegevens

CAS-nummer
1912-24-9
EG-nummer
217-617-8
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
atrazine
Aquo-code
atzne
SIKB-id
325
Molecuulformule
C8-H14-Cl-N5
SMILES
CCNC1=NC(NC(C)C)=NC(Cl)=N1
Functionele stofgroepen
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst KRW prioritaire stoffen
Lijst E-PRTR
Chemische stofgroep
triazinen

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

Potentiële ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

KRW prioritaire stoffen
atrazine
(1912-24-9)
Specifieke naam op KRW
atrazine
Geplaatst als

OSPAR

E-PRTR

E-PRTR
atrazine
(1912-24-9)
Specifieke stofnaam op EPRTR
atrazine
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht
Drempelwaarde voor uitstoot in water

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm atrazine
(1912-24-9)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR
6,48E-06 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof)
1,26
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
0,6 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
2,0 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
0,6 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
2,0 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof)
5 µg/kg
Milieu Grond Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof)
0,71 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem)
0,035 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem)
0,035 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem)
0,5 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie)
Milieu Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem: Emissietoetswaarde (droge stof)
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem)
0,035 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem)
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem)
6 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis (emissietoetswaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale concentratie)
Milieu Grond kwaliteitseis (maximale emissiewaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale emissie)
Milieu Grondwater Standaardwaarden grondwater (inclusief AC) (opgelost)
0,029 µg/l
Milieu Grondwater Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (opgelost)
150 µg/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid