benzylideenchloride Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

benzylideenchloride

 

Stofgegevens

CAS-nummer
98-87-3
EG-nummer
202-709-2
UN-nummer
1886
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
α,α-dichloortoluene
Synoniemen
dichloormethylbenzeen
α,α-dichloortolueen
alfa,alfa-dichloortolueen
Aquo-code
aaDClTol
SIKB-id
1792
Molecuulformule
C7-H6-Cl2
SMILES
ClC(Cl)C1=CC=CC=C1
Functionele stofgroepen
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
KRW specifiek verontreinigende stoffen
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep
chloortoluenen

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

Potentiële ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
benzylideenchloride
(98-87-3)
Stofklasse voor luchtemissies
gO.1
Emissiegrenswaarde
20 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm benzylideenchloride
(98-87-3)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
0,0034 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (opgelost)
0,0034 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
0,0034 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (opgelost)
0,0034 µg/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
benzylideenchloride
(98-87-3)
Specifieke naam ECHA
α,α-dichlorotoluene
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
benzylideenchloride
(98-87-3)
UN-nummer 1886
Benaming en beschrijving 3.1.2 BENZYLIDEENCHLORIDE
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 T1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 100 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
benzylideenchloride
(98-87-3)
UN-nummer 1886
Benaming en beschrijving 3.1.2 BENZYLIDEENCHLORIDE
GEVI-code 60
Stofindeling weg en spoor LT1
Stofindeling water LNR

Voetnoten