benzylbromide Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 01:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

benzylbromide

 

Stofgegevens

CAS-nummer
100-39-0
EG-nummer
202-847-3
UN-nummer
1737
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
benzyl bromide
Synoniem
α-bromotoluene
Molecuulformule
C7-H7-Br
SMILES
BrCC1=CC=CC=C1
Functionele stofgroepen
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 01:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 01:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 01:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
benzylbromide
(100-39-0)
UN-nummer 1737
Benaming en beschrijving 3.1.2 BENZYLBROMIDE
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 TC1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 6.1+8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T8
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 68

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
benzylbromide
(100-39-0)
UN-nummer 1737
Benaming en beschrijving 3.1.2 BENZYLBROMIDE
GEVI-code 68
Stofindeling weg en spoor LNR
Stofindeling water LNR

Voetnoten