BENZOYLCHLORIDE | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/16/2021 om: 5:45 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BENZOYLCHLORIDE

Stofgegevens

 
Stofnaam
BENZOYLCHLORIDE
CAS-nummer
98-88-4
UN-nummer
1736
EG-nummer
202-710-8
Aquo-code
benzyCl
SIKB-id
3234
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/16/2021 om: 5:45 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/16/2021 om: 5:45 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/16/2021 om: 5:45 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
BENZOYLCHLORIDE
(98-88-4)
UN-nummer 1736
Benaming en beschrijving 3.1.2 BENZOYLCHLORIDE
Klasse 2.2 8
Classificatiecode 2.2 C3
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T8
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80

Voetnoten

Bijtende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
bijtende of zwak bijtende stof.

Let op!

Geprint op: 10/16/2021 om: 5:45 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten