atraton Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 12:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

atraton

 

Stofgegevens

CAS-nummer
1610-17-9
EG-nummer
216-547-5
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
atraton
Aquo-code
attn
SIKB-id
324
Molecuulformule
C9-H17-N5-O
SMILES
CCNC1=NC(NC(C)C)=NC(OC)=N1
Functionele stofgroepen
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Chemische stofgroep
triazinen

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 12:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 12:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm atraton
(1610-17-9)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost)
0,1 µg/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 12:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid