BARIUMLEGERINGEN, PYROFOOR Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BARIUMLEGERINGEN, PYROFOOR

 

Stofgegevens

UN-nummer
1854

Functionele stofgroepen
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
BARIUMLEGERINGEN, PYROFOOR
UN-nummer 1854
Benaming en beschrijving 3.1.2 BARIUMLEGERINGEN, PYROFOOR
Klasse 2.2 4.2
Classificatiecode 2.2 S4
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 4.2
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P404
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP13
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T21
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP7 TP33
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 0 (B/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V1
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 43

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
BARIUMLEGERINGEN, PYROFOOR
UN-nummer 1854
Benaming en beschrijving 3.1.2 BARIUMLEGERINGEN, PYROFOOR
GEVI-code 43
Stofindeling weg en spoor NR
Stofindeling water NR

Voetnoten