BARIUMLEGERINGEN, PYROFOOR | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 21:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BARIUMLEGERINGEN, PYROFOOR

Stofgegevens

 
Stofnaam
BARIUMLEGERINGEN, PYROFOOR
UN-nummer
1854
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 21:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 21:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 21:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

ADR
BARIUMLEGERINGEN, PYROFOOR
UN-nummer 1854
Benaming en beschrijving 3.1.2 BARIUMLEGERINGEN, PYROFOOR
Klasse 2.2 4.2
Classificatiecode 2.2 S4
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 4.2
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P404
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP13
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T21
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP7 TP33
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 0 (B/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V1
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 43

Voetnoten

voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare (pyrofore) vaste stof.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 21:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten