BARIUMCYANIDE Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BARIUMCYANIDE

 

Stofgegevens

CAS-nummer
542-62-1
UN-nummer
1565

Engelse naam
barium cyanide
Molecuulformule
C2-Ba-N2
SMILES
[Ba++].[C-]#N.[C-]#N
Functionele stofgroepen
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep
cyaniden

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
BARIUMCYANIDE
(542-62-1)
UN-nummer 1565
Benaming en beschrijving 3.1.2 BARIUMCYANIDE
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 T5
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E5
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC07
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP18
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T6
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 S10AH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V10
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 66

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
BARIUMCYANIDE
(542-62-1)
UN-nummer 1565
Benaming en beschrijving 3.1.2 BARIUMCYANIDE
GEVI-code 66
Stofindeling weg en spoor STW
Stofindeling water STW

Voetnoten