antimoonpentachloride | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:59 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Antimoonpentachloride

Stofgegevens

 
Stofnaam
antimoonpentachloride
Engelse naam
antimony pentachloride
CAS-nummer
7647-18-9
UN-nummer
1730; 1731; 1731
EG-nummer
231-601-8
Molecuulformule
Cl5-Sb
SMILES
[Sb](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Functionele stofgroep
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst RIVM stofadviezen
Chemische stofgroep
metalen en metaalverbindingen

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:59 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
antimoonpentachloride
(7647-18-9)
Stofklasse voor luchtemissies sA.3
Grensmassastroom 10 g/uur
Emissiegrenswaarde 5 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Het bevoegd gezag kan dit stofadvies opvragen via de helpdesk van deze website.

1:

Berekend als Sb

2:

Berekend als Sb

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:59 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:59 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
antimoonpentachloride
(7647-18-9)
antimoonpentachloride
(7647-18-9)
antimoonpentachloride
(7647-18-9)
UN-nummer 1731
1731
1730
Benaming en beschrijving 3.1.2 ANTIMOONPENTACHLORIDE, OPLOSSING
ANTIMOONPENTACHLORIDE, OPLOSSING
ANTIMOONPENTACHLORIDE, VLOEIBAAR
Klasse 2.2 8 8 8
Classificatiecode 2.2 C1
C1
C1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
II
Etiketten 5.2.2 8 8 8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
5 L
1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E1
E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
P001 IBC03 LP01 R001
P001 IBC02
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
MP19
MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
T4
T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP1 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
L4BN
L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
3 (E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80 80 X80

Voetnoten

Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
bijtende of zwak bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof die op gevaarlijke wijze met water reageert. (Water mag niet worden gebruikt, behalve met toestemming van deskundigen).

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:59 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten