ANORGANISCHE NITRIETEN | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 18:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ANORGANISCHE NITRIETEN

Stofgegevens

 
Stofnaam
ANORGANISCHE NITRIETEN
UN-nummer
2627; 3219; 3219
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 18:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 18:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 18:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
ANORGANISCHE NITRIETEN ANORGANISCHE NITRIETEN ANORGANISCHE NITRIETEN
UN-nummer 2627
3219
3219
Benaming en beschrijving 3.1.2 ANORGANISCHE NITRIETEN, N.E.G.
ANORGANISCHE NITRIETEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G.
ANORGANISCHE NITRIETEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G.
Klasse 2.2 5.1
5.1
5.1
Classificatiecode 2.2 O2
O1
O1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
II
III
Etiketten 5.2.2 5.1 5.1 5.1
Bijzondere bepalingen 3.3 103 274
103 274
103 274
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
1 L
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC08 P002
IBC01 P504
IBC02 P504 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
MP15
MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T4
T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
TP1
TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAN
L4BN
LGBV
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU3
TU3
TU3
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
2 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV24
CV24
CV24
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 50 50 50

Voetnoten

oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
deze zijde boven
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 18:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten