ANORGANISCHE CHLORATEN | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-6-2019 om: 21:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ANORGANISCHE CHLORATEN

Stofgegevens

 
Stofnaam
ANORGANISCHE CHLORATEN
UN-nummer
1461; 3210; 3210
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 25-6-2019 om: 21:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 25-6-2019 om: 21:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 25-6-2019 om: 21:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
ANORGANISCHE CHLORATEN ANORGANISCHE CHLORATEN ANORGANISCHE CHLORATEN
UN-nummer 1461
3210
3210
Benaming en beschrijving 3.1.2 ANORGANISCHE CHLORATEN, N.E.G.
ANORGANISCHE CHLORATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G.
ANORGANISCHE CHLORATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G.
Klasse 2.2 5.1
5.1
5.1
Classificatiecode 2.2 O2
O1
O1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
II
III
Etiketten 5.2.2 5.1 5.1 5.1
Bijzondere bepalingen 3.3 274 351
274 351
274 351
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
1 L
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC06 P002
IBC02 P504
IBC02 P504 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
MP2
MP2
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T4
T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
TP1
TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAV
L4BN
LGBV
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU3
TU3
TU3
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
2 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 AP6 AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV24
CV24
CV24
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 50 50 50

Voetnoten

oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
deze zijde boven
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.

Let op!

Geprint op: 25-6-2019 om: 21:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten