AMMONIUMWATERSTOFDIFLUORIDE Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-6-2024 om: 16:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

AMMONIUMWATERSTOFDIFLUORIDE

 
Stofgegevens
Stofnaam AMMONIUMWATERSTOFDIFLUORIDE
Engelse naam ammonium hydrogen difluoride
CAS-nummer 1341-49-7
UN-nummer 1727
2817
2817
EG-nummer 215-676-4
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Molecuulformule F2-H5-N
SMILES [NH4+].F.[F-]
Functionele stofgroep Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 25-6-2024 om: 16:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
AMMONIUMWATERSTOFDIFLUORIDE
(1341-49-7)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII anorganische ammoniumzouten
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 65. anorganische ammoniumzouten

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-6-2024 om: 16:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 25-6-2024 om: 16:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
AMMONIUMWATERSTOFDIFLUORIDE
(1341-49-7)
AMMONIUMWATERSTOFDIFLUORIDE
(1341-49-7)
AMMONIUMWATERSTOFDIFLUORIDE
(1341-49-7)
UN-nummer 2817
2817
1727
Benaming en beschrijving 3.1.2 AMMONIUMWATERSTOFDIFLUORIDE, OPLOSSING (ammoniumbifluoride, oplossing)
AMMONIUMWATERSTOFDIFLUORIDE, OPLOSSING (ammoniumbifluoride, oplossing)
AMMONIUMWATERSTOFDIFLUORIDE, VAST (ammoniumbifluoride, vast)
Klasse 2.2 8 8 8
Classificatiecode 2.2 CT1
CT1
C2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
II
Etiketten 5.2.2 6.1+8 6.1+8 8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
5 L
1 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E1
E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
P001 IBC03 R001
P002 IBC08
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
MP19
MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T8
T4
T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP1 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4DH
L4DH
SGAN
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE21 TU14
TE21 TU14
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
3 (E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
CV13 CV28
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 86 86 80

Voetnoten

Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
deze zijde boven
bijtende of zwak bijtende stof, giftig.
bijtende of zwak bijtende stof, giftig.
bijtende of zwak bijtende stof.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
AMMONIUMWATERSTOFDIFLUORIDE
(1341-49-7)
AMMONIUMWATERSTOFDIFLUORIDE
(1341-49-7)
AMMONIUMWATERSTOFDIFLUORIDE
(1341-49-7)
UN-nummer 2817
2817
1727
Benaming en beschrijving 3.1.2 AMMONIUMWATERSTOFDIFLUORIDE, OPLOSSING (ammoniumbifluoride, oplossing)
AMMONIUMWATERSTOFDIFLUORIDE, OPLOSSING (ammoniumbifluoride, oplossing)
AMMONIUMWATERSTOFDIFLUORIDE, VAST (ammoniumbifluoride, vast)
GEVI-code 86 86 80
Stofindeling weg en spoor LT* LT* STW
Stofindeling water LT* LT* STW

Voetnoten

bijtende of zwak bijtende stof, giftig
bijtende of zwak bijtende stof, giftig
bijtende of zwak bijtende stof
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Vaste stof die met water giftige gas ontwikkelt
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Vaste stof die met water giftige gas ontwikkelt
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten