AMMONIUMNITRAATHOUDENDE MESTSTOFFEN | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 19:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

AMMONIUMNITRAATHOUDENDE MESTSTOFFEN

Stofgegevens

 
Stofnaam
AMMONIUMNITRAATHOUDENDE MESTSTOFFEN
UN-nummer
2067; 2071
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 19:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 19:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 19:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
AMMONIUMNITRAATHOUDENDE MESTSTOFFEN AMMONIUMNITRAATHOUDENDE MESTSTOFFEN
UN-nummer 2067
2071
Benaming en beschrijving 3.1.2 AMMONIUMNITRAATHOUDENDE MESTSTOFFEN
Ammoniumnitraathoudende meststoffen, homogene mengsels van het stikstof/fosfaat-, stikstof/kali- of stikstof/fosfaat/kali-type, die niet meer dan 70 procent ammoniumnitraat bevatten en waarvan het totale gehalte aan brandbare organische stoffen, berekend als koolstof, niet meer bedraagt dan 0,4 procent, of die niet meer dan 45 procent ammoniumnitraat bevatten, met een onbeperkt gehalte brandbare stoffen
Klasse 2.2 5.1
9
Classificatiecode 2.2 O2
M11
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
NIET ONDERWORPEN AAN HET ADR
Etiketten 5.2.2 5.1
Bijzondere bepalingen 3.3 186 306 307
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC08 LP02 P002 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 BK1 BK2 T1 BK3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAV
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU3
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 AP6 AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV24
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S23
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 50

Voetnoten

oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 19:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten